bb_by_kuba_rubaj_cropped

EN >
Born 1978. Photographer, designer and erformer. Currently he is acting as a upcycling craftsman.
He tries to make things as simple as possible, but sometimes it’s getting out of control. One of his main principles is to give new, surprising functions to objects without affecting their esthetic values.
He was a participant of photo and design festivals in Poland and abroad. His objects are owned by young art collectors and exposed at auctions.

PL >
Urodzony w 1978 r. fotograf, designer i performer. Obecnie działa jako twórca obiektów w duchu upcyklingu.
Stara się tworzyć rzeczy tak proste jak to możliwe, nie rezygnując jednak z dozy niekontrolowanego szaleństwa. Jedną z głównych zasad, jaką wyznaje, jest nadawanie nowych, zaskakujących funkcji przedmiotom bez odbierania im walorów estetycznych.
Brał udział w festiwalach designu w Polsce i za granicą m.in. Braderie de l’art (Francja), Przetwory, Wawa Design Festiwal. Jego obiekty znajdują się w posiadaniu kolekcjonerów młodej sztuki oraz są wystawiane na aukcjach.