Zen Black to nowy, wyjątkowy przedstawiciel serii Zen. Mnogość skojarzeń, jakie budzi wcale nie umniejsza jego użyteczności. Krótki opis lampy od dziś znajduje się w katalogu serii Zen.

Zen Black is a new, unique species of Zen series. Multiple associations doesn’t deprecate its usability. Short description of lamp will soon appear on website.